Hos en mekanisk verkstad kan företag och industrier få hjälp med olika saker. Ofta har en mekanisk verkstad många olika funktioner och de jobbar ofta med olika sorters processer så som  svarvning, fräsning eller laserskärning. Det kan även vara annan typ av produktion, tillverkning eller reparation. Ett företag som har en meknisk verkstad är Axido. En annan typ av verksamhet man kan bedriva i en mekanisk verkstad är förädling av material till antingen en färdig produkt eller halvfabrikat.

Legotillverkning

Legotillverkning är en annan förekommande tjänst som förekommer i en mekanisk verkstad och man jobbar då ofta med många avancerade industriella maskiner. När det gäller svarvning så arbetar man vanligtvis med olika modeller av skärverktyg. Det beror på vad det är för material som man ska bearbeta. Man använder sig även ibland av en avancerad teknologi för att göra detta med en hög precision. Bland material som kan behandlas förekommer trä, metall, plast och sten. Verkstäderna använder sig även vid svarvning av så kallade CNC maskiner som kräver hög kompetens för att bemästra.

Standarder och certifieringar

I Sverige återfinns institutionen SIS, Swedish Standards Institute som har satt upp olika certifieringar gällande kvalitetsledningen på de mekaniska verkstäderna. De ska gärna uppnå åtminstone fyra standarder ur den serie SIS tillämpar. Utöver detta finns en kravstandard som alla mekaniska verkstäder måste tillämpa, ISO 9001. Sedan kan det även krävas andra certifieringar, beroende på vad för material man jobbar med. 

20 Sep 2022