Tänkte ge en enkel förklaring av vad elektricitet och energi är. Det för att du ska kunna förstå elen i ditt hem så att du kan använda den effektivare. 

När det gäller energi, så finns den överallt. Den finns i vinden, i solen, i vågorna. Sedan så finns den även lagrad i fossila bränslen som kol, olja och naturgas. Ett kraftverk kan omvandla dessa energikällor till att bli el. Den transporteras sedan hem till dig och ditt hem via elnätet. El är ett snabbt och flexibelt sätt att förflytta energi. Att vara energibärare för all energi, det är en egenskap som är unik för elen.

Elektricitet

Elektrisk laddning innebär att det finns ett över- eller underskott av elektroner i ett ämne. Om två ämnen med olika laddning arbetar tillsammans, då bildas spänning, alltså Volt samt ström, alltså Ampere. Ström är alltså den mängd elektriska laddningar som rör sig i den elektriska ledningen mellan ämnena. Spänning är hur snabbt och med vilken kraft laddningarna rör sig genom den elektriska ledningen.

Effekt (Watt)

Effekten (Watt) är spänningen multiplicerat med strömmen. Hur mycket arbete en apparat gör per tidsenhet är effekten. Det anger i vilken takt elektriciteten används och hur mycket apparaten drar. Det kan till exempel vara hur starkt en lampa lyser.

Energi (kWh)

Energi är effekt under en viss tid. Det mäts i kilowattimmar (kWh). För att räkna ut hur mycket energi din apparat drar ska du multiplicera Wattalet med hur länge apparaten används.

1 kW = 1000 W
Energi (kWh) = Effekt (W) x tid (h)

8 Mar 2021