Vi förbrukar allt mer energi, vi människor, och det har sina effekter på jorden. Det diskuteras mycket hur man ska kunna upprätthålla en allmänt accepterad energitillgång utan att förstöra miljön, för i den riktning vi gått ett ganska bra tag nu så ser vi att situationen snart är helt ohållbar. Det är energikällorna som är viktigt att hålla fokus på, vi måste satsa all vår kraft på att hitta tillförlitliga, förnybara energikällor som inte påverkar jorden negativt. Naturkrafter som vind, vatten och sol är vart vi styr våra blickar och efter några decennium av att mestadels fokuserat på vind och vatten här i solfattiga norr så har det blvit dags för oss att inse dessa energikällors begränsningar. Den enda energikälla i naturen som inte har några begränsningar är solen och med modern teknologi är solenergi tillgängligt även för oss här i norr och allt pekar på att det är just solenergi som kommer att vara framtidens primära energikälla.

Solpaneler anpassade för molnig miljö

Solenergi fångas upp via solceller, eller solpaneler som de också kallas. Dessa fäster man i regel på byggnaders tak, i den riktning som möjliggör mest solupptag per dygn. Med solceller får man helt ren, och helt gratis, energi så det är en suverän investering. Solpanelerna kopplas till varmvattentanken, till värmesystemet eller till vad helt annat man önksar att solenergin ska försörja.

Solelgrossisten säljer solceller och solpaneler särskilt anpassade till svenskt klimat, dvs de har hög skuggtålighet och levererar gott om energi även molniga dagar.

24 Mar 2018