Ett företag är beroende av att ha ett bra kassaflöde samt en bra likviditet. Om du har dåliga faktureringsrutiner så kan det på sikt leda till sena betalningar, onödiga kostnader och ett kassaflöde som är försämrat. Du bör satsa på att ha en bra fakturering och uppföljning. För det är vad som så att säga håller liv i ditt företag. Är du dålig på att fakturera rätt, så kan det stanna av, du får ett minskat kassafllöde och det påverkar likviditeten och resultatet över tid. Tillfälliga svackor och dålig likviditet kan förvisso lösas med fakturabelåning, men det är bra att se över dina rutiner. Att göra en kraftansamling lite då och då är inte tillräckligt. 

Hur kan du få bra fakturerings- och uppföljningsrutiner?

Detta är egentligen ett arbete som ska gå av sig självt, bara du sätter det i system. Det kan vara bra att skriva upp och följa en procedur med specifika tider, så att alla uppgifter görs. Ett par enkla steg kan vara att du är noga med att göra en kreditvärdering av nya kunder. Sedan är det bra att ha en snabb fakturering efter leverans - gör det till en vana att fakturera varje dag, eller minst två gånger i veckan. Alla fakturor du skickar bör även vara korrekta. Sedan ska du se till att följa kunden noga efter förfallodagen och skicka en påminnelse efter 14 dagar. Om de inte betalar, så våga skicka vidare till inkasso. Se även till att dina anställda har bra koll på faktureringsrutinerna, så att det inte stannar av på grund av sjukdom. 

3 Mar 2020