Förr, så var en riskanalys något som var både slitsamt och tidskrävande att göra. Företag och projekt som ville bedöma risker och kartlägga inför arbetet fick lägga avsevärd tid på detta. En riskanalys kan nu göras snabbt, smidigt och enkelt och det med hjälp av en app i din mobil!

Anledningen till att man använder sig av en riskanalys, är för att beräkna och beskriva risker med ett visst givet system. Man använder sig av det för att bedöma sannolikheter för olika händelser och konsekvenser som är oönskade. Denna riskanalys används sedan som ett underlag för att kunna vidta åtgärder eller fatta beslut innan, som minimerar alla risker med arbetet eller projektet.

21st Century Mobile ger dig enkla verktyg

riskanalys.tips kan du läsa om en app som förenklar allt arbete med att göra en riskanalys.

Hur fungerar appen?

21st Century Mobiles app fungerar på följande vis;

  • Du väljer i appen den typ av arbete som ska utföras och sedan knappar du in order- eller referensnumret
  • Bocka av de punkter som är väsentliga för det arbete som ska äga rum och sedan trycker du på skicka
  • Ditt formulär sparas i appen och arbetet kan sätta igång
  • Alla riskanalyser sparas så att du kan arbeta med olika projekt parallellt, samt använda analyserna i det ständigt pågående arbetet med att förbättra och utveckla arbetsmiljöpolicyer.
  • Alla dina analyser sparas i din meny och alla analysdetaljer finns tillgängliga
8 okt 2015